Антислип систем ®

Как работи Антислип систем ®?

Как работи Антислип систем
Как работи Антислип систем

Антислип систем ®  е иновативна, продуктова система, която е изпитана по отношение на нейната ефективност, безопасност и въздействието върху здравето, както от практиката по света, така и от независими сертифициращи институции (TNO, Notox, Säurefliesner-Vereinigung).

Как работи Антислип систем ®?

А) Нетретирана повърхност:

антислип принцип на действие

Нормалните повърхнини имат  микроскопични,  много фини пори,  които задържат течности и обуславят повърхността да е мокра за по-дълъг времеви период.

 

Б) Суха третирана повърхност:

антислип принцип на действие1 (2)С прилагането на Антислип систем ® продуктът запълва микропорите на съответната минерална повърхност.

 

В) Мокра третирана повърхност:

антислип принцип на действие1 (4)Антислип систем ® реагира незабавно с всяка форма на влага и създава един постоянен задържащ ефект, водещ до изключително висок коефициент на сцепление с мократа повърхност. В резултат се осигурява сигурност и стабилност при ходене.

Европейско патентно ведомство: http://www.epo.org/
Регистър на Европейските патенти: EP2285757
Тестове и изследвания:
Резултати от тестовете
Антислип систем ® е тествана през годините в целия свят от различни независими изследователски институти по отношение на безопасността, ккачеството и прилагане й.
Health reports:
MSDS – Product sheets:
Test Reports:

Техническа спецификация

Продукт – стъпка 1 / 3. Микс от вода и почистващи препарати.
Съставките са с декларация за съответствие съгласно Наредбата (ЕК) № 648/2004. Не-йоногенни повърхностно-активни вещества <5%, фосфати: <5% парфюм, лимонен. Съгласно Директива 67/548 ЕИО е  класифициран като безвреден. Съгласно Директива 67/548 ЕИО е класифициран като безопасен.
Продукт – стъпка 2: Микс от вода, неорганични киселини и почистващи препарати. Съгласно Директива 67/548 ЕИО: Корозивен символ (ерозира метал).
Продукт – Стъпка 4: Микс от вода,и почистващи препарати. Съгласно Директива 67/548 ЕИО, е класифициран като безопасен.
 
Работна температура: между 5 ° C и 30 ° C.
Изхвърляне на бутилките: Изхвърляйте като химически отпадъци.
S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата
S51 Да се използва само на проветриви места
S7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място
S2  Да се пази далече от достъп на деца.
Не позволявайте да замръзва!

Първа помощ:
Вдишване: Изведете човека на чист въздух. Потърсете медицинска помощ при продължаващи затруднения с дишането!
Кожа: Измийте обилно с вода. Ако раздразнението Ви притеснява потърсете медицинска помощ!
Очи: Изплаквайте очите обилно с вода поне за 15 минути и потърсете  медицинска помощ!
Поглъщане: Да не се предизвиква повръщане, изплакнете устата с вода и потърсете незабавно медицинска помощ.
 

Тестове NOTOX – организацията NOTOX  тества продуктите, които се продават на пазара на дребно.
Нашата продуктова система antiSLIP е тествана за всички 3 изискуеми теста
1) Дермален 2) Орален 3) Вдишване
Тъй като при всички тестове не е открита опасност, продуктът е подходящ за пазара на дребно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези отчети можете да видите на нашият уебсайт на английски език.

MSDS – продуктови листове.
Тези листове казват всичко за нашия продукт и са изпълнени съгласно системата REACH
Регистрация, оценка и разрешаване на химични съединения
За повече информация: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
Тези продуктови листове показват химикалите в тяхната най-концентрирана форма, така че е нужно винаги да бъдат съчетано разглеждани с документацията на докладите NOTOX !

Антислип тестове (1)
TNO

Holland (1995 + 2008)
www.tno.nl

Tested on the friction coefficient GMG200 + Dynamometer
Tested by: EN 13893 + NTA7909

Reports are available on request

Антислип тестове (1)

SAUREFLIESNER VEREINIGUNG E.V:

Duitsland (2008)
www.saeurefliesner.de

Europe’s most cutting edge testing facility for ceramic tiles
Tested on the friction coefficient
GMG200 (DIN 51131) and slope test (DIN 51097) classification C

Reports are available on request

Антислип тестове (2)

NOTOX

Holland (2008)
www.notox.nl

Notox tested for safety and classified as non-dangerous (oral, dermal and inhalation)
antiSLIP system is classified as not dangerous!

Reports are available on request

 

 

 

Коментирай

Click here to post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

header-banner-herald

Pin It on Pinterest

Share This